Suicidförsök under pågående depression är kopplat till högre dödlighet

Ny forskning som publiceras i JAMA Psychiatry visar hur suicidförsök under pågående depression är associerat med högre dödlighet, samt sämre funktionsnivå.

Resultaten av den populationsbaserade observationsstudien som innefattade över drygt 150 000 deprimerade personer visar att de patienter med depression som också hade gjort suicidförsök under den studerade depressionsperioden hade mer än dubbelt så hög dödlighet oavsett orsak, jämfört med de deprimerade personerna utan registrerade suicidförsök.

Somatiska sjukdomar var inte vanligare i gruppen med personer som gjort suicidförsök, vilket tyder på att onaturliga orsaker som olyckor och självmord var de främsta bidragen till den ökade dödligheten.

– Dessa fynd visar att omhändertagandet av just denna grupp behöver utvecklas, säger professor Johan Lundberg, forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning.

Läs med i pressmeddelandet på ki.se