Stipendium till Simon Jangard

Simon Jangard, psykolog och doktorand i Nitya Jayaram och Anders Hammarbergs forskargrupp, tilldelas årets Jörgen Engel-stipendium. Simon är även anknuten till professor Andreas Olssons forskargrupp under avdelningen psykologi vid Karolinska Institutet

Han får stipendiet för artikeln:

 ”Alcohol Use Disorder Displays Trait-Related Reductions in Prosocial Decision Making”, publicerad i Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging 2022. 

Stipendiejuryns motivering: 

Simon Jangard erhåller Jörgen Engel stipendium 2023 för en artikel där han undersökt en rad olika aspekter av socialt beslutsfattande hos unga människor med alkoholbruksyndrom. Genom en ambitiös studiedesign har han tillsammans med sina kollegor nått intressanta och tillförlitliga resultat, som belyser en delvis ny aspekt av alkoholproblem.


Utdelning och närmare presentation sker i samband med föreningens årsmöte den 24 november och i skrift kommer presentationen i BULLETIN nr 1 2024.

Mer om Svensk förening för Beroendemedicins stipendier och utmärkelser finner du här på svenskberoendemedicin.se