Regeringens besked – stoppa forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus

Den 2 mars gav utbildningsminister Anna Ekström besked om att alla forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus ska stoppas.

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström framhöll vikten av att skilja på individuella kontakter forskare emellan och formaliserade samarbeten mellan organisationer och nationer. Vetenskapsrådet ser nu över möjligheterna att frysa formaliserade samarbeten.

– Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtagande initieras, sa utbildningsminister Anna Ekström.

För mer information: