Pris för forskning om dysmorfofobi

Daniel Rautio, psykolog på BUP Forsknings- och utvecklingscentrum och doktorand i David Mataix-Cols forskargrupp, tilldelades nyligen Young Investigator Award av IOCDF, International OCD Foundation.

– Jag är otroligt stolt och glad över den här utmärkelsen, säger Daniel Rautio. Det betyder väldigt mycket för mig personligen, och är ett viktigt erkännande för den forskning som bedrivs i vår forskargrupp i samverkan med BUP Forsknings- och utvecklingscentrum.

Daniel Rautio, psykolog på BUP och doktorand David Mataix-Cols forskargrupp

Forskningsprojekt som söker deltagare till hösten

Prispengarna på 50 000 amerikanska dollar kommer att användas för att delfinansiera ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan BUP Stockholm och Karolinska institutet och leds av professor David Mataix-Cols. Projektet kommer att utvärdera internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med dysmorfofobi. Rekrytering till studien är planerad att starta under hösten 2023 – information kommer då att finnas på bup.se.

Om utmärkelsen

Den internationella OCD-organisationen IOCDF belönar årligen ett antal forskare med Michael Jenike Young Investigator Award. Prissumman är 50 000 amerikanska dollar och delas ut till juniora forskare inom fältet OCD och relaterade tillstånd. Syftet med utmärkelsen är att stödja lovande unga forskare i deras blivande karriärer och kreativa projekt som har betydelse för patienter med OCD och relaterade tillstånd. Bidragen väljs ut i en rigorös urvalsprocess, där en panel bestående av 74 topprankade forskare granskar de inkomna bidragen.

Läs mer om utmärkelsen på International OCD Foundations webbplats

Om diagnosen dysmorfofobi (BDD)

Dysmorfofobi, eller BDD som diagnosen också kallas, är en vanlig psykiatrisk diagnos som oftast debuterar i tidiga tonåren och är associerad med stort lidande, social isolering och förhöjd risk för självmord. En person med BDD är upptagen vid en eller flera upplevda defekter i sitt utseende. Fixeringen medför stort lidande och leder till att personen ägnar mycket tid åt att försöka dölja eller korrigera denna upplevda defekt, inte sällan genom olika typer av skönhetsingrepp.

BDD kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi (kbt), och det är viktigt att unga personer tidigt får tillgång till behandling, då tidig debut är associerad med svårare symtom och högre risk för självmord. Men på grund av stora avstånd till specialistmottagningar och brist på utbildade behandlare saknas i dag oftast tillgång till behandling.

Internetförmedlad kbt (IKBT) är ett slags guidad självhjälp som har potential att öka tillgången till kbt för ungdomar med BDD. IKBT har de senaste 20 åren framgångsrikt utvärderats för en lång rad somatiska och psykiatriska diagnoser, men ännu inte utvärderats för ungdomar med BDD. I det här projektet är planen att genomföra en fullskalig randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera effekten av IKBT på både kort och lång sikt. Om studien kan visa att IKBT för ungdomar med BDD är en effektiv behandling skulle det dramatiskt öka tillgången till evidensbaserad behandling för unga personer som lider av den här funktionsnedsättande diagnosen.