Orsak till psykos

Hjärnan bygger upp modeller av tillvaron som hjälper oss att navigera. När dessa förutsägelser inte stämmer överens med sinnesintrycken kan det i extremfall leda till psykoser. Forskaren Predrag Petrovic har nyligen skrivit en teoretisk artikel som sammanfattar forskningen och där han förklarar hur det går till.

Många psykiatriska tillstånd har idag rimliga förklaringsmodeller som de flesta tycker är logiska. Som exempel kan nämnas en lättaktiverad amygdala vid ångest eller dysfunktionellt regleringssystem vid adhd. Däremot upplever många att psykotiska symptom såsom vanföreställningar och rösthallucinationer är något mystiskt och svårförklarat. 

Modern psykiatrisk hjärnforskning är dock dessa symptom på spåren. En modell som vunnit betydande mark bland forskare anger att psykotiska symptom är relaterade till att hjärnan ständigt skapar modeller av världen och sedan jämför dem med signaler som når hjärnan från omvärlden, så kallad prediktiv kodning (predictive coding eller predictive processing).

När hjärnans modeller inte stämmer med de inkommande signalerna bildas felsignaler. De signalerar att vi inte förstått världen och måste bygga nya modeller. Vid psykos tycks enkla modeller i hjärnans lägre system vara svaga och då producerar hjärnan betydligt fler och starkare felsignaler. Dessa leder till att allt runtomkring den drabbade upplevs som viktigt och därmed en instabil värld. Hur kan då vanföreställningar vara så pass stabila? Detta har kallats för vanföreställningsparadoxen.

En förklaring är att de beror på att högre system i hjärnan överkompenserar för att minimera hjärnans överdrivet många och starka felsignaler. Baksidan med denna överkompensation är att individen fastnar i ett tankemönster som kan vara helt felaktigt vilket i extrema fall kan leda till vanföreställningar.

Predrag Petrovic är docent och forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning och överläkare i psykiatri på Norra Stockholms Psykiatri. Han har jobbat med denna fråga i över tjugo år och nyligen publicerat en artikel i Schizophrenia Bulletin som diskuterar den teoretiska modellen. En enklare introduktion till ämnet finns även i Forskning och Framsteg från förra året.