Kristoffer Månsson blir biträdande lektor på CPF

Vi gratulerar Kristoffer Månsson som under april tillträder tjänsten som biträdande lektor på CPF och Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Tjänsten innebär heltidsfinansierad forskning under 6 år via fakultetsmedel från Karolinska Institutet. Vi välkomnar även Kristoffer hem efter att ha tillbringat det senaste året på Dartmouth i USA, där han besökt Professor Tor Wagers forskningslabb.

- Jag använder avancerade hjärnavbildningsmetoder i min forskning för att bättre förstå hjärnans struktur och funktion hos patienter med vanliga psykiatriska problem som ångest och depression, säger Kristoffer. 

Kristoffer menar även att en viktig utmaning för psykiatrin är att uppnå bättre precision i kliniskt beslutsfattande, t ex vem ska få vilken behandling?

Kristoffers forskningslabb ska därför ta sig an utmaningen att försöka identifiera vilka patienter som har störst chans att förbättras av olika psykiatriska interventioner, såsom läkemedel med SSRI, och/eller kognitiv beteendeterapi. 

- Jag är särskilt intresserad av att studera variabilitet i hjärnans aktivitet, något som tidigare betraktats som oönskat brus eller mätfel, men som forskning på senare tid visat sig vara en tillförlitlig och lovande metod för att bättre förstå individuella variationer i hjärnans funktion, avslutar Kristoffer.