Beviljat anslag från FORTE på 2 miljoner

Kristina Aspvall har fått ett beviljat projektbidrag på 2 miljoner från FORTE till sina post-dok-studier.

Med sitt bidrag ska Kristina öka tillgängligheten till psykologiska interventioner för barn och ungdomar som lider av tvångstankar och tvångshandlingar.

För mer information: