Jonas Ramnerö 1959 – 2023

Svensk klinisk psykologi har förlorat en nestor. Jonas Ramnerö har hastigt gått bort vid 64 års ålder när hans hjärta plötsligt stannade. Han lämnar ett stort tomrum, främst förstås för familjen men också för alla oss som mött honom som en enastående företrädare för psykologkåren.

Jonas Ramnerö. Foto: Appendix fotografi

Jonas var, förutom legitimerad psykolog, även legitimerad psykoterapeut samt docent i klinisk psykologi. Han påbörjade sina studier i Lund och efter examen arbetade han inom psykiatrin i Västerås och i egen privat praktik. Så småningom inledde han doktorandstudier vid Stockholms universitet, som 2005 ledde fram till en avhandling om psykologisk behandling av panikångest. Där blev han kvar under en följd av år som lärare och studierektor för först psykoterapeutprogrammet och därefter psykologprogrammet. Otaliga är de studenter, doktorander och forskare som tacksamt ser tillbaka på hans insats och som ser Jonas som kanske den viktigaste personen i deras utformning av deras tänkande kring psykologi. Såväl hans goda pedagogiska förmåga, hans stora kunskaper och ständiga nyfikenhet att lära nytt är omvittnad. I allt detta hade Jonas en särskild förmåga att göra det svåra enkelt och dessutom kryddade han ofta sin undervisning med en underfundig humor.

Även bland kollegor var Jonas mycket uppskattad. Förutom för sin kompetens också för sin villighet till öppen dialog och för sin förmåga att agera hjälpsamt bollplank för så många. Inte bara för personer utan även för organisationer.

Jonas var också en gärna läst författare. Han har skrivit flera läroböcker i klinisk psykologi. Den mest inflytelserika så här långt är antagligen ”Beteendets ABC”. En bok om hur grundläggande inlärningspsykologi kan användas i kliniskt arbete. Så sent som i år har han gett ut en bok om det ämne som var centralt redan i hans doktorsavhandling, nämligen boken ”Exponering som behandlingsmetod”. Han har även skrivit en bok riktad till en bredare allmänhet, ”Må dåligt”.

Jonas var vid sin bortgång verksam vid Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP). Inom denna delade verksamhet mellan Karolinska Institutet och Region Stockholms psykiatri var han en mycket omtyckt ledare, kollega och vän och drev progressivt olika utbildningsfrågor, bland annat specialistutbildning för psykologer.

Jonas Ramnerö har lämnat oss, alldeles för tidigt. Han hann med mycket som blev som en gåva till oss som lever vidare men saknaden är enorm. Hans livsgärning kommer att finnas hos oss länge, liksom minnet av den kreativitet som präglade honom.

 

Tobias Lundgren, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och docent i klinisk psykologi

Håkan Wisung, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi

Niklas Törneke, legitimerad läkare, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi