Jens Högström adjungerad lektor

Jens Högström, leg psykolog, docent och forskargruppsledare, har utsetts till adjungerad lektor i barn- och ungdomspsykologi. Han har varit psykolog i 18 år och har huvudsakligen arbetat med barn och ungdomar under den tiden. Sedan 2010 har han hållit på med forskning, först som doktorand med fokus på utagerande beteenden bland barn. Därefter som postdoktor med studier om effekten av psykologisk behandling för unga med ångestsyndrom.

Den mesta forskning som Högström har och medverkat i har handlat om att utveckla och utvärdera internet-KBT-behandlingar för barn och ungdomar med olika psykiatriska tillstånd. Bland annat utagerandeproblem, ångestsyndrom och social ångest. På senare år har han även i samarbete med Johan Lundin Kleberg och Eva Serlachius studerat visuell uppmärksamhet bland unga för att bättre förstå uppkomst och vidmakthållande av social ångest.

Bild Jens Högström 2022.jpg
Inom forskargruppen bedrivs just nu dessutom forskning om behandling av ungdomar med depression, om användandet av tvångsåtgärder inom BUP, om digital färdighetsträning om suicidriskbedömningar och om ovanliga genetiska syndrom.

Jens Högström har utsetts till adjungerad lektor, om den nya tjänsten säger han:

- Som adjungerad lektor kommer jag att fortsätta ansvara för en forskargrupp på CPF som verkar inom det barn- och ungdomspsykiatriska området. Jag kommer att bidra till undervisningen om barn- och ungdomspsykiatri på Karolinska Institutets olika yrkesprogram och hålla i kurser om klinisk interventionsforskning för doktorander. Dessutom kommer jag att medverka i studier som bedrivs i nära samarbete mellan BUP Stockholm och CPF.


Är det något pågående eller kommande projekt som du är extra stolt över?

- Vi kommer snart att påbörjan en kohortstudie på BUP:s mottagning för könsinkongruens och könsdysfori (KID) där vi planerar att följa alla som söker könsbekräftande vård i Stockholm under ett par års tid. Projektet genomförs tillsammans med BUP i Skåne som vi samarbetar med. Det finns ett enormt behov av mer kunskap inom könsdysforiområdet, både kring hur gruppen ser ut, vilka behandlingar som ges och effekterna av hormonell behandling och andra insatser. Allt det hoppas vi kunna uttala oss om efter den här studien.

Vad motiverar dig i ditt arbete?


- Att träffa barn och ungdomar på BUP och inom ramen för forskningsstudier. När jag var ny psykolog var jag alltid trött efter att ha träffat patienter men nu är det oftast tvärtom, avslutar Jens.