Utlysning Forskartjänster 2024

Forskningsrådet utlyser årligen medel för stöd till forskar-ST, klinisk postdok, kliniska forskare och högre kliniska forskare. Sista ansökningsdag är den 16 mars 2023 kl. 16.00

Det regionala ALF-avtalet mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet ligger till grund för avsättningen av resurser för sökbara medel för klinisk forskning. I avsiktsförklaringen framgår bland annat att återväxten av internationellt konkurrens-kraftiga kliniska forskare och tillgång till forskningstid för forskningsaktiva, kliniskt verksamma medarbetare ska säkerställas. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter hälso- och sjukvårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa.


Vem kan söka? Alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk- och tandvården kan söka. Läs mer om de specifika kriterierna för varje tjänst nedan.
Du som söker forskar ST ska ha en anställning som ST-läkare inom Region Stockholm eller vårdenhet i Region Stockholm med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och ska vara registrerad doktorand vid Karolinska Institutet.


Du som söker klinisk postdoktor - ska vara kliniskt verksam och ha en tillsvidareanställning inom Region Stockholm eller vårdenhet i Region Stockholm med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal. - har avlagt doktorsexamen efter den 31 januari 2020 och senast 31 december 2022. Om doktorsexamen är äldre finns det särskilda skäl för att kunna avräkna tid.


Du som söker klinisk forskare - ska vara kliniskt verksam och ha en tillsvidareanställning inom Region Stockholm eller vårdenhet i Region Stockholm med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal. - ska ha avlagt doktorsexamen efter den 31 januari 2016 men inte senare än den 31 januari 2020. Om doktorsexamen är äldre finns det särskilda skäl för att kunna avräkna tid. - får inte inneha en anställning som lektor, adjungerad lektor, professor eller adjungerad professor när tjänsten tillträds (1 januari 2024).


Du som söker högre klinisk forskare - är kliniskt verksam och har en tillsvidareanställning på minst 80 procent inom Region Stockholm eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal. - har avlagt doktorsexamen före den 1 februari 2016. - får inte inneha en anställning som lektor, adjungerad lektor, professor eller adjungerad professor när tjänsten tillträds (1 januari 2024).

Läs mer om utlysningens anvisningar och gör din ansökan i Region Stockholms ansökningsportal: Region Stockholm | Region Stockholm (researchweb.org)