Färre självmord med behandling

En ny studie talar för att elbehandling samt medicinerna litium och klozapin kan minska risken för självmord hos unga män med psykisk sjukdom, något som tidigare forskning har visat gäller för vuxna. Studien, som jämför behandlingsval och självmordstal i olika svenska regioner, är publicerad i tidskriften Nature Communications.

Varje år begår 800 000 människor självmord världen över och bland tonåringar och unga vuxna är det den ledande dödsorsaken. Upp till 90 procent av ungdomar som tar sina liv lider av svår psykisk sjukdom, inklusive svåra depressionstillstånd, bipolära sjukdomar och schizofreni.  

Elbehandling (ECT) samt läkemedlen klozapin och litium är evidensbaserade behandlingar för dessa tillstånd. Tidigare studier har visat att dessa behandlingar också kan minska risken för självmord hos vuxna. Men det har varit mer oklart om behandlingarna även kan ge skydd mot självmord hos ungdomar, något som forskare vid Karolinska Institutet nu har försökt ta reda på.

Forskarna använde registerdata från de 21 svenska regionerna mellan 2016 och 2020. Överdödligheten mättes genom att jämföra självmord bland 15- till 19-åringar med 20- till 24-åringar inom samma region. Regioner som hade relativt sett lägre självmordstal bland 15- till 19-åringar jämfört med 20- till 24-åringar, gav också mer behandling med ECT, litium och klozapin till de yngre patienterna. 

Studien är en observationsstudie och orsakssamband kan därmed inte fastställas. Men enligt Adrian E. Desai Boström går fynden i linje med tidigare studier på vuxna och indikerar att behandlingar som ECT, litium och klozapin kan minska risken för död i självmord även bland tonåringar.  

– Resultaten ger en tydlig signal om att tidigt insatt medicinsk-psykiatrisk behandling mot svår psykisk sjukdom kan bidra till att minska överdödligheten i självmord hos pojkar i sena tonår, säger  Adrian E. Desai Boström, ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, samt postdoktor i Johan Lundbergs forskargrupp och studiens försteförfattare.

Ta del pressmeddelandet på ki.se