Färre självmord bland pojkar i regioner med fler bipolärdiagnoser

Bipolär sjukdom ligger bakom ungefär fem procent av alla självmord bland unga. Tidigare studier visar även att det ofta går mycket lång tid ifrån sjukdomsdebut till korrekt diagnos och behandling vid bipolär sjukdom. En ny studie visar att färre pojkar tar livet av sig när andelen ställda bipolärdiagnoser i åldersgruppen ökar.

Studien, som publicerats i JAMA Psychiatry, skulle kunna bidra till en mer proaktiv vård för att minska antalet självmord. Forskarna har undersökt regionala skillnader i antalet ungdomar 15–19 år som diagnostiseras med bipolär sjukdom. Forskarna undersökte sambandet mellan andelen bipolärdiagnoser och bekräftade självmord på regional nivå separat för pojkar respektive flickor.

Resultaten bygger på registerdata från samtliga 21 regioner mellan 2008–2021. Urvalet omfattade 585 bekräftade självmord i åldern 15–19 år.

Forskarna fann stora skillnader mellan regioner i andelen ungdomar som fick diagnosen bipolär sjukdom. De fann också ett samband där fler bipolärdiagnoser i förhållande till folkmängden var associerat med färre självmord bland pojkar.

– Våra resultat visar att självmordstalen bland pojkar är nästan fem procent lägre under ett givet år i de regioner som ställt flest bipolärdiagnoser under året jämfört med de som ställt minst antal. Det tyder på att självmorden hos tonårspojkar i Sverige skulle kunna minska om diagnostiken av bipolär sjukdom förbättrades så att patienterna får ett bättre omhändertagande, säger korresponderande författare Adrian Desai Boström, postdoktor i Johan Lundbergs forskningsgrupp som är en av forskarna bakom studien.

Läs mer i pressmeddelandet