Norhedsstiftelsens Preventionsanslag via Hjärt-Lungfonden 2023 till Lorena Fernández de la Cruz

Personer med tvångssyndrom har en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, vilket delvis kan kopplas till livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. Docent Lorena Fernández de la Cruz har tilldelats sex miljoner kronor för att studera effekterna av en livsstilsintervention för personer med tvångssyndrom för att minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom. Anslaget kommer från Norhedsstiftelsens preventionsanslag och förmedlas via Hjärt-Lungfonden.

- Grattis Lorena till detta prestigefyllda anslag! Det här är ett viktigt forskningsprojekt som tar fasta på behovet av att inrikta sig på somatisk hälsa hos patienter med psykiatriska diagnoser och ett preventionsprojekt som är mycket relevant för patienter inom psykiatrin, säger  Nitya Jayaram-Lindström, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning.

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Personer med tvångssyndrom har en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, fetma och typ 2-diabetes jämfört med övriga befolkningen. Detta anses delvis vara kopplat till livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor.

Tillsammans med kollegor har Lorena Fernández de la Cruz tidigare utvecklat en livsstilsintervention med fokus på att genomföra beteendeförändringar som att öka den fysiska aktiviteten och förbättra matvanorna för att minska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos personer med tvångssyndrom.

 - Det är dags att öka förståelsen för att personer med psykiatriska tillstånd är mer än deras psykiatriska symtom och att andra aspekter som deras fysiska hälsa också behöver uppmärksammas. Jag hoppas att vår studie kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet hos personer med tvångssyndrom, säger docent Lorena Fernández de la Cruz.

Läs mer i Hjärt-lungfondens pressmeddelande