Arbetsrätt och sjukskrivning

  • 2024-05-17

  • 9 - 16

  • Kursen ges på Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen

Välkommen till en utbildningsdag för läkare och rehabkoordinatorer som arbetar med sjukskrivna patienter. Syftet med dagen är att ge fördjupad kunskap om arbetsgivarens ansvar och patientens rättigheter och skyldigheter i relation till vårdens uppdrag.

Syfte med kursen

Målet är att få en bättre förståelse för andra aktörers uppdrag i sjukskrivningsprocessen.

Arrangörer

Utbildningen arrangeras av Centrum för psykiatriforskning (CPF) och Centrum för arbets- miljömedicin (CAMM).

Målgrupp

Läkare och rehabkoordinatorer.

Tid och plats

Fredag 17 maj, kl 9-16
Kursen ges på Norra stationsgatan 69, plan 6, 90-salen

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

Kursen är även kostnadsfri för anställda på samtliga sjukhus i Region Stockholm och för anställda på mottagningar med avtal inom vårdval Stockholm multimodal rehabilitering, MMR2, för långvarig smärta och utmattningssymtom.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. 

  • Anmälan är bindande. Hämta därför in godkännande från chef gällande följande innan du anmäler dig.
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Deadline för anmälan: 10 maj 2024

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Rehabkoordinator, Läkare, Att söka just nu, VT24