Fördjupning beroendetillstånd – grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård

  • 2023-06-01

  • 9 - 16

  • Norra Stationsgatan 69, plan 6

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatrisk vård , som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, hur alkohol- och narkotikaberoende påverkar upplevelser, tankar och beteenden, tillgänglig behandling, psykosociala insatser, lagar och regler i beroendevården, specifik omvårdnad i heldygnsvården.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren ha ökad kunskap om och förståelse för hur beroendetillstånd påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid beroendetillstånd i psykiatrisk heldygnsvård

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion. Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg där det framgår vilka av kursens moment deltagaren har varit närvarande/frånvarande vid. Kursintyget skickas även till angiven chef.

Datum och tid

Tid: 1 juni och 8 juni 2023, Kl. 09.00-16.00

Plats: Norra Stationsgatan 69, plan 6

Anmälan

Sista anmälningsdagen är den 2 maj 2023.

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Skötare, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Att söka just nu, VT23