Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, omvårdnad och återhämtning vid depression och bipolär sjukdom, ECT och TMS, sjukdomslära och suicidprevention.

Kursupplägg och närvaro

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef.

Datum och plats

28 april 
5 maj 
Tid för samtliga dagar: 08.30-16.00

Kursen planeras att ges fysiskt på plats på CPF på Norra Stationsgatan 69, plan 6.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion.

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdag är 25 mars.

Läs mer och anmäl dig här.