Fördjupning depression och bipolär sjukdom - grundläggande psykiatri och omvårdnad

  • 2024-04-16

  • 9 - 16

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Kursen vänder sig till skötare, undersköterskor och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, omvårdnad och återhämtning vid depression och bipolär sjukdom, ECT och TMS, sjukdomslära och suicidprevention.

Kursupplägg och närvaro

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef.

Datum och plats

16 april 09.00-16.00

23 april 09.00-16.00

Kursen ges på CPF på Norra Stationsgatan 69, plan 1.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren ha ökad kunskap om och förståelse för hur depression och bipolär sjukdom påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid depression och bipolär sjukdom i psykiatrisk heldygnsvård.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för kunskapsutbyte och reflektion.

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Obs: Personal från Psykiatri heldygnsvård har förtur, därefter övrig personal inom Psykiatrin och därefter har personal från Primärvård förtur mot övriga sökanden.

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på exl moms. Kontakta Utbildningsadministratören för mer information. 

  • Anmälan är bindande.
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdag är 17 mars 2024.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Sjuksköterska, Att söka just nu, Klassrum, VT24