Pedagogikwebbinarier

Varmt välkommen till Fortbildningens pedagogiska webbinarier om digitala och hybrida lärmiljöer.

"Distansevolutionen" som växt fram under pandemin har förändrat synen på arbete, samarbete och lärande. Inom en mängd områden har samhället, organisationer och individer löst utmaningar och tagit vara på möjligheter som få trodde var gångbart för några år sedan. Nu står vi i skarven mellan att ha hanterat den snabba omställningen och börja skapa långsiktiga lösningar byggt på moderna pedagogiska metoder.

Om webbinarierna

Webbinarierna bygger en bro mellan fysiska och digitala lärmiljöer för att bidra till utvecklingen av morgondagens kliniska fortbildning där frågor som aktualiserar är - Hur kan man navigera bland utbudet av digitala verktyg? Vilka digitala metoder är effektiva och värda att bevara? Vilka pedagogiska kompetenser bör lärare och kursgivare utveckla för att matcha morgondagens kliniska fortbildning? 

Vid varje tillfälle kommer vi arbeta med deltagarnas aktuella frågor och kursmaterial där det finns möjlighet att få feedback och dialog kopplat till respektive tema, så bidra gärna med egna tankar och frågeställningar. Webbinarierna är fristående men det ger ett extra värde att följa hela serien för att få en sammanhållen bild över fältet digitala och hybrida lärmiljöer.

Program

26/1 kl.10-12 ”Digital distansutbildning:en skräddarsydd översikt med konkreta exempel från högre utbildning och fortbildning baserat på forskning och evidensProfessor Stefan Hrastinski, Enheten för digitalt lärande (Kungliga Tekniska Högskolan). Vid detta tillfälle kommer även Karolina Sörman, Enhetschef vid Fortbildningen, ge en kort överblick över hur enheten arbetat med digitala verktyg och strukturer det senaste året. 

22/2 kl.10-12 ”Mobilt lärande-evolutionärt perspektiv på kompetensutveckling” Docent Jimmy Jaldemark, Inst. för utbildningsvetenskap (Mittuniversitetet). 

 29/3 kl.10-12 Workshop ”Mixat lärande-en effektiv hybrid mellan fysiska och digitala lärmiljöer”.Pedagogisk strateg John Sjöberg, Fortbildningen (CPF). 

 26/4 kl.10-12 Workshop ”Kliniskt integrerat lärande-medel, metoder och modeller”. Pedagogisk strateg John Sjöberg, Fortbildningen (CPF). 

Senast ändrad 2022-01-18

Informationsansvarig: Pedagogisk strateg John Sjöberg