Fortbildningens pedagogikprojekt – en servicesatsning för våra kursansvariga och lärare

Fortbildningen erbjuder en servicesatsning i pedagogik, skräddarsydd för enhetens kursansvariga och lärare. Med satsningen vill vi inspirera till att med enkla knep och metoder, förankrade i dagsaktuell pedagogisk forskning vidareutveckla sitt undervisningsmaterial både för fysisk, digital och hybrid undervisning.

Servicesatsningen består av två återkommande workshopserier:

Heldags workshop - “pedagogiskt smörgåsbord” och “hur kan mina föreläsningar bli mer interaktiva och bättre stötta deltagarnas lärande

Seminarieledare för denna workshopserie är Terese Stenfors och Per Palmgren från LIME vid KI. I den första delen diskuteras centrala pedagogiska begrepp såsom målbaserad undervisning och förståelseinriktat lärande. Seminarieledarna går också igenom olika pedagogiska metoder tex ”flipped classroom”, ”peer learning”, olika slags återkoppling och bedömning, och virtuella patienter.

Under workshopen får deltagare dela med sig av sina  undervisningserfarenheter och reflektera kring hur nya metoder kan implementeras i sin kursverksamhet. I den andra delen är fokus på föreläsningen som lärandeaktivitet, hur föreläsningar kan göras mer interaktiva och skapa förutsättningar för effektiv kommunikation och inlärning. Workshopen innefattar också praktiska moment där deltagaren får öva på hur man kan få fram sitt budskap genom strukturella, visuella och språkliga knep.

Webbinarieserie om digital pedagogik och hybrida lösningar

Seminarieledare för denna webbinarieserie är John Sjöberg från Fortbildningen. Denna satsning är indelad i fyra tillfällen där vi arbetar med deltagarnas aktuella frågor och kursmaterial med möjlighet att få feedback och dialog kopplat till respektive tema.

Några teman som lyfts är digital distansutbildning, mobilt lärande – ett evolutionärt perspektiv på kompetensutveckling, och mixat lärande – en effektiv hybrid mellan fysiska och digitala lärmiljöer. Till webbinarieserien bjuds experter in från olika universitet och högskolor, som delar med sig av den senaste pedagogiska forskningen inom digital pedagogik och hybrida lösningar för lärande.  

Projektledare:
Karolina Sörman, Enhetschef för Fortbildningen, CPF och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet:
Mer om Karolina Sörman

Seminarieledare:
Terese Stenfors, professor vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) vid Karolinska Institutet: 
Mer om Terese Stenfors

Per Palmgren, docent i medicinsk pedagogik vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) vid Karolinska Institutet: 
Mer om Per Palmgren

John Sjöberg, Verksamhetsutvecklare vid Fortbildningen CPF
John.sjoberg@ki.se

Koordinator
Chi An Gramfors Englund, Fortbildningen CPF
Chi.An.Gramfors.Englund@ki.se