Inspirationsdagen 2015

En inspirationsdag fylld med kunskap, skratt och tårar

Norra Latin var till bredden fylld med deltagare på årets Inspirationsdag för den psykiatriska heldygnsvården.

– Vi är alla mer än…en diagnos, titel och roll.

Med de orden inledde Annika Dahlback, Centrum för psykiatriforsknings koordinator årets Inspirationsdag för psykiatrins heldygnsvård. Tillsammans med Janine Semius inflytandesamordnare Norra Stockholms psykiatri och Klas Sundström Brukarinflytandesamordnare Psykiatri Södra välkomnade de cirka 400 deltagare till inspirationsdagen och temat Vi är > mer än…

Efter inledningen klev Conny Gabrielsson enhetschef psykiatri HSF och Clara Gumpert verksamhetschef Centrum för psykiatriforskning upp på scenen. De berättade bland annat att det pågår ett 40-tal olika utvecklingsprojekt och aktiviteter inom psykiatrin i landstinget.

Saga Becker, skådespelare, allkonstnär, aktivist, ambassadör för Suicide Zero och Guldbaggevinnare delade med sig av sin starka berättelse som gjorde avtryck. Med stor inlevelse och en stark scennärvaro berättade hon om sin uppväxt kantad av svårigheter och många mörka stunder. Saga som i gymnasiet gick med öppna skärsår utan att någon frågade hur hon mådde. Inte ens skolsyster.

Ulla-Karin Nyberg, med dr. och överläkare Norra Stockholms Psykiatri talade under temat ”Gör inte bara något – sitt där” om berättelsens läkande kraft och magi. Mötet – att våga stanna upp och lyssna - som blir än mera viktigt i samtal om suicid.  

Innan och efter lunch var det valbara parallella seminarier: Självvald inläggning, PRIMA, Självskadeprojektet, HBTQ, Kvalitetsregister, Låsta dörrar och CANTSPEAK.

När det åter var samling på eftermiddagen visades en välgjord film om Bemötandets betydelse i vården och hur viktigt det är. I filmen deltog gjorde Åsa Steinsaphir, Brukarinflytarsamordnare Psykiatri Södra, Hannah Parnén företrädare för Shedo och Mikaela Javinger föreläsare och skribent som också fanns på plats för frågor och samtal efter filmen. 

Som sista programpunkt berättade Per Johansson, grundare och chef för Glada Hudikteatern, om sin väg från vedbacken och första möte med deltagarna i Hudikteatern fram till idag. Per bjöd på många förlösande skratt och stunder av djupaste allvar. 

Inspirationsdagen avslutades med en reflektion och sammanfattning över vad vi hört och sett av inledningstalarna Annika, Janine och Klas.

Text: Ulrika Edlund
Foto: Katja Bertell
Verksamhetsstöd Kommunikation
Stockholms läns sjukvårdsområde