Kontakta CPF Stab

Verksamhetschef

Nitya Jayaram Lindström

Verksamhetschef

Vi arbetar också i Staben

Helena Fatouros Bergman

Sektionschef för Fortbildning och extern utbildningssamverkan

Ola Røren

Kommunikationsansvarig (föräldraledig)

Sofia O'Connell

Chefsstöd
Administratör

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling