Kontakta CPF Stab

Verksamhetschef

Nitya Jayaram Lindström

Verksamhetschef

Vi arbetar också i Staben

Hanna Eriksson

Receptionist
Administratör
(föräldraledig)

Helena Fatouros Bergman

Sektionschef för Fortbildning och extern utbildningssamverkan

Sofia Sjögren

Chefsstöd
Administratör

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling