Kontakta CPF Stab

Verksamhetschef

Nitya Jayaram Lindström

Verksamhetschef

Vi arbetar också i Staben

Hanna Eriksson

Receptionist
Administratör

Helena Fatouros Bergman

Sektionschef för Fortbildning och extern utbildningssamverkan

Lena Melander

Biträdande verksamhetschef

Mattias Tuvelid

Controller
Ekonomihandläggare

Ola Røren

Kommunikationsansvarig

Sofia O'Connell

Chefsstöd
Administratör

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling