Forskningsstudie för suicidprevention

ASSIP är en psykologisk metod från Schweiz som baseras på patientens egen livsberättelse. Den leder till en personlig handlingsplan vid kris. Syftet är att minska risken för suicid. ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program) är nytt i svensk sjukvård och forskarna vill ta reda på hur bra metoden fungerar.

Behandlingen som studien utvärderar ersätter inte annan vård utan är ett tillägg. Den som deltar i studien får komma och träffa forskningsteamet och bli noga undersökt och intervjuad. Efter lottning vid första besöket får hälften av deltagarna delta i ASSIP och fortsätta som vanligt med den vård som de annars skulle fått. Den andra hälften kommer få fortsätta med den vård de annars skulle fått, utan att delta i ASSIP. Alla blir sedan kontaktade per telefon några gånger under två års tid.

Inom ramen för ASSIP-metoden träffas behandlare och patient vid tre tillfällen. Samtalen filmas och analyseras sedan av patienten och behandlaren tillsammans. Tillsammans arbetar patienten och behandlaren fram verktyg för att patienten ska kunna använda sig av en annan handlingsplan vid kris. Målet är att ge ökad förståelse för bakgrunden till den suicidala krisen och utveckla säkerhetsstrategier för framtiden.

Kontakt

Zandra Adolfsson, forskningskoordinator, Mobila akutenheten, 08-123 484 34, 070-205 74 38

Ansvarig forskare på Centrum för psykiatriforskning och Norra Stockholms psykiatri:  Marie Dahlin, docent och överläkare

Ansvarig för hela studien: Professor Åsa Westrin, Lunds universitet

Informationsansvarig: Marie Dahlin