Utbildningsenhet Grundutbildning

Programområdet har ansvar för grundutbildningen på Läkarprogrammet i psykiatri och beroende. Vi har också ansvar för psykiatrikurser på specialistutbildningen av sjuksköterskor, sjukgymnast-, arbetsterapeut- och logopedutbildningarna.

Vi samlar regelbundet lärare för att samordna utbildningsinslag som föreläsningar, skriftliga prov och tentamina. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensmål och utvecklingen av pedagogiken.  

- Vilka lärare ingår i området? 

Lektorer/adjunkt/professor vid St Göran, Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge samt Beroendeverksamheten. Amanuenser som oftast är ST-läkare deltar en eller två terminer. Kurssekreterarna på de fyra platserna fyller också en viktig uppgift.

Aktuella aktiviteter?

Under juni har vi ett internat för lärare för att förkovra oss och söka nya former för samarbete. Utbildningarna integreras alltmer med gemensamma föreläsningar och seminarier.


Just nu tillsätts en ny lektorstjänst, avsikten är att lärare också ska ha utrymme för aktiv forskning. Lärare bör vara aktiva forskare och forskare bör ta en aktiv del i grundutbildningarna.

Vi har under flera år följt ett antal läkarstuderande vad gäller studiestress och långtidsutvecklingen. Vi tycker oss ha stor nytta av att veta hur man kan förstå studenternas villkor och upplevelse av lärandemiljön.