Stockholm Psychiatry Lectures

Stockholm Psychiatry Lectures är gratis och öppen för alla. Föreläsningarna följs av en frågestund och avslutas med mingel och snacks. Välkommen!

24/2 klockan 15 - 17 i Nobel Forum: Cécile Rousseau.

Titel: What should psychiatry do for unaccompanied refugee minors?