Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning (15 hp)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende.

Sista ansökningsdag

1 september 2015

Avgift

Kostnadsfri

Anmäl dig

Anmäl dig till Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning