Inlärningspsykologi och beteendeanalys i kliniska verksamheter (5 hp)

Inlärningspsykologi är ett teoretiskt perspektiv som ligger till grund för många effektiva interventioner för att förändra beteenden på kliniska områden, som t.ex. psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor.

Sista ansökningsdag

1 september 2015

Avgift

Kostnadsfri

Anmäl dig

Anmäl dig till Inlärningspsykologi och beteendeanalys i kliniska verksamheter

Kursinformation

PDF