Workshop i digital pedagogik

  • 2022-10-25

  • 13 - 16

  • Hybridformat – valfritt mellan Norra Stationsgatan 69, plan 6, 18-salen eller via Zoom.

I detta interaktiva seminarium diskuterar vi centrala pedagogiska begrepp såsom: kunskap, målbaserad undervisning och förståelseinriktat lärande. Vi lyfter pedagogiska metoder som ”flipped classroom”, ”team based learning” och ”peer learning”. Vi belyser även olika former av återkoppling, bedömning och hur föreläsningar kan göras mer interaktiva för att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och aktivt lärande.

Workshopen vänder sig i första hand till föreläsare eller ansvariga för kurser på Centrum för psykiatriforskning och är en ”favorit i repris” utökad med lärdomar från de senaste årens digitala fortbildning inom Karolinska Institutet. I mån av plats tar vi emot sökande som jobbar med undervisning inom andra delar av Region Stockholm eller Karolinska Institutet.

Arrangör: Fortbildningen på Centrum för psykiatriforskning i samarbete med professor Terese Stenfors och docent Per Palmgren – Institutionen för lärande, informatik, management och etik LIME/KI

Anmäl dig här 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Seminarium, Workshop, Primärvård, Psykiatri, FoUU, Chef, Medarbetare, SLSO, KI, Yrkeskategori, Att söka just nu, Hybrid