Workshop för DBT-terapeuter med Charles Swenson

  • 2020-06-10

  • 9 - 12

Workshop för DBT-terapeuter: Att utvecklas som färdighetstränare i DBT (dag 1) och att komma vidare i låsta lägen (dag 2).

Presentation av lärare

Dr. Charles Swenson är psykiatriker och en mycket erfaren psykoterapeut, färdighetstränare och utbildare i DBT. Med start 1980 arbetade han under många år nära Marsha Linehan med utbildning och implementering. Han har även skrivit flera artiklar och böcker om DBT. Han har sedan 2005 regelbundet hållit DBT-utbildningar i Sverige och är en mycket uppskattad pedagog. För mer information: https://charlieswenson.com/.

Kursens mål

Målet med dag ett är att erfarna DBT-terapeuter ska få ny energi och nya uppslag till hur vi kan göra färdighetsträningen både mer funktionell och inspirerande. Målet med dag två är att konsultationsteam ska få hjälp att komma vidare i svåra lägen och att vi ska lära av varandra.

Målgrupp

Personer som arbetar med DBT och vill ha kompetensutveckling och ny energi i sitt eget och teamets arbete.

Kursupplägg

Dag ett kommer att vara en dag där Charles guidar oss genom sina rika erfarenheter av färdighetsträning och utifrån några vanliga fallgropar illustrerar hur vi med medveten närvaro kan upptäcka dessa. Vi får tips om nya grepp i färdighetsträningen och vi får se inspelade exempel. Med fördel kan team gå denna workshop tillsammans för att sedan arbeta vidare med att utveckla färdighetsträningen utifrån erfarenheter under dagen. Dag två erbjuds konsultation av Charles där deltagarna kan anmäla ärenden som teamet önskar få nya perspektiv på för att komma vidare i sitt arbete. Konsultationerna kan gälla alla delar av DBT-arbetet.

  • Dag ett har fokus på att utvecklas som färdighetstränare och kommer att belysa tio fallgropar som en som färdighetstränare ska försöka undvika.
  • Dag två bygger på deltagarnas egna konsultationsärenden. Vi kommer att lägga upp dagen så att de konsultationer som tas upp har generella teman som alla deltagare har glädje av att följa.
  • Det går bra att delta i endast en av dagarna eller båda.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Termin