Våld i vården- Ett ansvar för hälso- och sjukvården

  • 2023-09-27

  • 9 - 16

  • Norra Stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i vården.

Kursinformation

Risk för våld i arbetslivet är en fråga som uppmärksammas alltmer. De flesta patienter inom psykiatrin är inte våldsamma men för vissa patientgrupper finns ändock en viss förhöjd våldsrisk. Att vara i en arbetsmiljö där det finns risk för våld kan leda till betydande problem för alla i verksamheten. Rädsla för våld kan också medföra stress och ökad sjukfrånvaro.

Målsättningen med den aktuella utbildningen är att förmedla aktuell kunskap om förekomst av våld vid psykisk ohälsa, enkel riskbedömning samt ge exempel på drivkrafter och mekanismer som kan leda till våld.

Kursinnehåll

  • Våldsrisk i samhället och våld i vården
  • Drivkrafter och motiv till olika beteenden
  • Våld i vården – olika perspektiv (forskning och klinik)
  • Möt våldsbenägna patienter – gör så här

Målgrupp

Kursen riktar sig till specialistläkare i Region Sockholm.

Föreläsare

  • Marianne Kristiansson, adjungerad professor KI och CPF, överläkare Rättsmedicinalverket
  • Niklas Långström, docent i barn och ungdomspsykiatri, våldsbrottsforskare
  • Hannibal Ölund Alonso, chefsöverläkare Rättspsykiatri Vård Stockholm

Anmälan och avgift

* För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 3 080 kr ex moms.

30 st platser och först till kvarn gäller!

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.  

Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdag är den 25 augusti 2023.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Utbildning1, Psykiatriforskning , Läkare, Att söka just nu, Klassrum, HT23