Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20

  • 2020-10-08

  • 9 - 16

Är du specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm? Nu har du chansen att delta på vår unika satsning för kompetensutveckling i Transkulturell Psykiatri med perspektiv från forskare och kliniker. Kursen kommer ges under en heldag digitalt den 8 oktober.

Kursinnehåll

Epidemiologer, Anna Clara Hollander och Christina Dalman, respektive forskare och professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, inleder dagen med att visa hur migranter under de första åren i Sverige använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda, förutom tvångsvård, som är vanligare, och reflekterar om individuella och strukturella barriärer för psykiatrisk vård för utrikesfödda.

Jessica Carlsson Lohmann, professor vid Köpenhamns Universitet och forskningsledare vid Kompetenscentret för Transkulturell Psykiatri i Ballerup (Danmark), berättar om mångårig klinisk erfarenhet med traumatiserade flyktingpatienter och det pågående forskningsarbetet med olika randomiserade kliniska prövningar.

Efter de inledande föreläsningarna fokuserar vi, med hjälp av Agnes Botond, psykolog och författare av boken ”Kulturell Psykologi”, om följande problematiker i den kliniska praktiken: suicidrisk hos migranter, tortyrskador, kulturella faktorer i den neuropsykiatriska utredningen och kulturellt färgat lidandespråk.

Kursinnehåll

  • Psykiatrisk vårdkonsumtion hos utrikesfödda – epidemiologiskt perspektiv
  • Psykiatrisk samsjuklighet hos flyktingar: klinik och forskning
  • Tortyrskador – identifiera, behandla och dokumentera
  • Suicidbedömning av asylsökande och flyktingar
  • Kulturella faktorer som kan påverka den neuropsykiatriska utredningen
  • Lidandespråk – Kulturella kontexter i vårdmötet
  • Frågestund och panelsamtal med ämnesexperter

Föreläsningar med diskussioner samt möjlighet att få dina frågor besvarade av en expertpanel.

Föreläsare

Anna Clara Hollander, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Christina Dalman, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Jessica Carlsson Lohmann, Competence Centre for Transcultural Psychiatry, Mental Health Centre Ballerup, University of Copenhagen, Danmark

Frida Johannson Metso, Transkulturellt Centrum, Norra Stockholms Psykiatri

Maria Sundvall, Transkulturellt Centrum, Norra Stockholms Psykiatri.

Agnes Botond, Specialist i Klinisk Psykologi, författare av boken ”Kulturell Psykologi”

Haibe Hussein, Transkulturellt Centrum, Norra Stockholms Psykiatri

Giuseppe Valeriani, Transkulturellt Centrum, Norra Stockholms Psykiatri

Viktig information

I linje med SLSO`s riktlinjer för deltagande i utbildningar under HT20 behöver alla kursdeltagare som är anställda av SLSO ha förankrat sitt deltagande dels med sin närmsta chef samt också med sin verksamhetschef.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin, Kursformat, Distans