Utbildning i försäkringsmedicin för dig som är arbetsterapeut

  • 2020-09-09

  • 9 - 16

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Information om utbildningen

En utbildning för dig som är arbetsterapeut inom psykiatrin och som gör funktions- eller aktivitetsbedömningar som används i läkarintyg. Utbildningen kommer utformas för att möta de behov och de frågor ni har i er kliniska vardag.

Inför utbildningen 

För att utbildningen ska bli så bra som möjligt vill vi kartlägga din arbetssituation och samla in relevanta frågor inom området. Fyll gärna i denna enkät. 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Arbetsterapeut, Vuxna