Suicid - historiskt och aktuellt

 • 2021-10-27

 • 9 - 15.30

 • Kursen ges digitalt

Självmord är ett aktuellt samhällsproblem. Det finns farhågor att antalet självmord kan öka till följd av Covid-19 p.g.a de insjuknanden i PTSD och depression som förväntas efter pandemin. Finns det grund för en befarad ökning av suiciden?

Kursbeskrivning 

Vi behöver nya modeller för bedömning och behandling av människor med suicidavsikt. Denna kurs tar upp den historiska aspekten på suicid, om suicid är relaterat till arbete inom sjukvård samt risken vid användning av alkohol  och droger. Vi beskriver hur screening av akuta patienter kan fungera men också en modern korttidsintervention vid suicidförsök.

Kursinnehåll

 • Vem äger ditt liv? Självmordets historia

 • Är risken för suicid relaterad till yrke och arbete?

 • Screening av suicidtankar, hur fungerar det?

 • Hur samtalar vi om suicid? ASSIP - Attempted Suicide Short Intervention Program

 • Vad innebär bruket av alkohol och droger för suicid?

Föreläsare

 • Christian Rück, professor, överläkare, Karolinska institutet

 • Marie Dahlin, docent och överläkare, Karolina Institutet, Centrum för psykiatriforskning

 • Barbara Lange, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, Norra Stockholms Psykiatri

 • Helena Wallström, specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, Norra Stockholms Psykiatri

 • Lotfi Khemiri, med dr, ST-läkare, Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm

 

Sista anmälningsdag är den 22 september 2021.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Termin, Kursformat, Distans