Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp

 • 2024-01-15

 • 9 - 16

 • Centrum för psykiatriforskning/Kompetenscentrum för psykoterapi

Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Den är ackrediterad av Psykologförbundet som en hel specialistutbildning inom specialiteten klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Mål

Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Detta sker genom fördjupning i följande områden:

 • Etik, juridik och professionsfrågor
 • Komplex barn- och ungdomspsykiatri
 • Vetenskaplig metod och utvärdering
 • Ledarskap och handledning

Scientist practitioner-perspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningens kurser

 • Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi, 6 hp
 • Bedömning och diagnostik, 5 hp
 • Psykiatrisk diagnostik och behandling A-F, sammanlagt 38 hp
 • Vetenskaplig metod och utvärdering A-B, sammanlagt 15 hp
 • Ledarskap och handledning, 6 hp

Målgrupp

Kursen riktar sig till psykologer som har en pågående anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, och som har arbetat i minst ett år med legitimation inom barn- och ungdomspsykiatri.

Upplägg

Undervisningen bedrivs med 40 % studietakt och ges via webbaserad lärplattform, föreläsningar, seminarier och workshops. Vi träffas digitalt eller på KCP en dag i veckan. Fokus ligger på studentaktivt arbete såsom gruppuppgifter, falldiskussioner, och rollspel. Deltagande på utbildningsdagarna är obligatoriskt.

För att antas på senare terminer krävs att man avklarat kurserna på föregående termin. Examinationernas utformning kan bestå̊ av webbaserade kunskapstest, skriftliga arbeten, muntliga presentationer samt genom visande av praktisk tillämpning vid obligatoriska seminarier.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Tid och plats

Den lärarledda undervisningen med obligatorisk närvaro pågår under sex terminer och är förlagd till måndagar med start 15 Jan 2024.

Lokal kommer i första hand att vara Kompetenscentrum för psykoterapi, Norra Stationsgatan 69, Stockholm. Undervisning kan också ges digitalt. Exakta lokaler meddelas senare.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Termin, Att söka just nu, VT24