Psykossjukdomar för specialister i psykiatri

  • 2020-09-14

  • 9 - 16

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge fördjupade kunskaper om diagnostik och behandling av psykossjukdom samt öka förståelsen för funktionsnedsättningen vid svår psykisk sjukdom och tillföra ett pedagogiskt perspektiv på funktionsbegränsningen.

Innehåll

Kursen har delats in i följande fem delmoment:

1. Psykossjukdom, symtom och funktionsnedsättning.

2. Funktionsbegränsning ur ett pedagogiskt perspektiv.

3. Antipsykotisk läkemedelsbehandling.

4. Psykos ur ett hjärnperspektiv.

5. Struktur för fungerande behandling.

Föreläsare

Lena Flyckt, Psykiater, Docent, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Maria Karlmark, Specialpedagog, KAS-teamet, Norra Stockholms Psykiatri

Christoffer Rahm, Med Dr, Chefsöverläkare, Psykiatri Södra Stockholm

Mats Ek, Master i Folkhälsa, Med Dr, Medicinskt Ansvarig Läkare Psykosmottagningen Gubbängen, Psykiatri Södra Stockholm

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare