Psykiatrisk tvångsvård - Uppfattningar och missuppfattningar

  • 2019-05-27

  • 9 - 16

Utbildningen vänder sig till dig som är specialistläkare i psykiatri i Stockholm och syftar till att ge en uppdatering kring området tvångsvård.

Kursinnehåll

  • Vad är ”nytt” inom den psykiatriska tvångsvården? Vad är viktigt för bakjoursarbete?
  • Vad tycker IVO om tvångsvården i Stockholm?
  • Hur vet vi att vi gör rätt?
  • När något går fel, vad gör vi då?
  • Samverkan med privata vårdgivare/somatisk vård

Föreläsare

Ola Broström, kursansvarig, chefsöverläkare RPV och patientsäkerhetsöverläkare, VO Psykiatri, SLSO
Elizabet Haking chefsläkare, SLSO
Mattias Agestam överläkare VO Psykiatri, SLSO
Anna Thurang psykiatrisjuksköterska, fil. dr, samordningsansvarig tvångsvård, VO Psykiatri SLSO

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Termin