Nätverksträff om Försäkringsmedicin för Rehabkoordinatorer

  • 2020-10-13

  • 9 - 12

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Kursinformation

Kunskapsteamet i Försäkringsmedicn på Centrum för psykiatriforskning välkomnar dig som är Rehabkoordinator till en kostnadsfri nätverksträff.

Vi får besök av Lisa Lundgren, som arbetar med personalfrågor i Region Stockholm. Hon kommer att berätta om arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning och arbetsåtergång.

Mer information om CPFs kunskapsteamet i försäkringsmedicin:
https://www.psykiatriforskning.se/Utbildning/forsakringsmedicin/

Centrum för psykiatriforskning