Motiverande samtal vid spelproblem

  • 2021-01-01

  • 9 - 16

Fördjupa dina MI-kunskaper med fokus på förändringsprat och med exempel utifrån spelproblematik. Centrum för psykiatriforskning arrangerar en heldag med fokus på klienters förändring.

Kursbesrkivning

Motiverande samtal (MI) är en etablerad metod en metod som används i rådgivning och behandling för underlätta förändring. Kursen vänder sig till vänder sig till dig som träffar personer med spelproblem i ditt yrke. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper i motiverande samtal.  Förändringsprat (change talk), som är en central del av MI, går ut på att stärka klientens motivation och förmåga till förändring.

Kursinnehåll 

Under utbildningsdagen fördjupar vi oss i att delskänna igen förändringsprat och dels med att arbeta aktivt med att stärka och fördjupa det. Vi varvar föreläsning med praktiska moment. Syftet med kursen är att du som deltagare ska få med sig verktyg att använda i arbetet.

Under dagen kommer vi att titta närmare på vad förändringsprat är, varför det är betydelsefullt och hur kan vi som professionella få fram det. Under dagen kommer vi att ägna oss åt att:

  • Förstärka och fördjupa och förändringsprat
  • Enkel kodning av förändringsprat
  • Fortsätta utvecklas efter kursdagen

Föreläsare

Hedvig Olin och Lisa Runfors är folkhälsovetare respektive beteendevetare med flerårig erfarenhet av MI och att möta klienter med spelproblem. De är båda medlemmar i MINT och verksamma vid Stödlinjen för spelare och anhöriga.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Termin