Lifespan - Personlighetssyndrom

 • 2024-11-13

 • 0 - 0

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att diskutera psykofarmakologi och interaktioner inom de stora diagnosgrupperna i psykiatrin.

Syfte

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om diagnostik och differentialdiagnostik, farmakologi och generalistiska behandlingsmöjligheter vid personlighetssyndrom. Kursen tar också upp aspekter som behandlingsbarhet, vårdnivå och realistiska förväntningar på behandlingsresultat.

Kursinnehåll

 • ICD-11 - betydelse för hur vi i framtiden diagnosticerar personlighetssyndrom
 • Personlighetssyndrom och autismspektrum: differentialdiagnostik och
  konsekvenser för behandling
 • Personlighetssyndrom: Från barn, tonåring till vuxen.
 • Att avgöra vem som ska behandlas - Realistisk vårdplan och brytpunktssamtal.
 • Generalistisk behandling vid personlighetssyndrom - kan “good enough” behandlingsätt möjliggöra behandling för fler?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm.

Föreläsare

 • Camilla Hallek, överläkare, DBT-teamet, BUP Stockholm
 • Flavio di Leone, överläkare, mottagningen för personlighetssyndrom,
  Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
 • Johan Eriksson, överläkare, PSV mottagning för personlighetssyndrom

Kursansvariga

 • Niki Sundström, psykolog, chef, PSV mottagning för personlighetssyndrom
 • Peder Björling, överläkare, PSV mottagning för personlighetssyndrom

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. 

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 2 200 kr exl moms. 

 • Anmälan är bindande.
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Deadline för anmälan är den 13 oktober 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Läkare, Att söka just nu, HT24, Vuxna