Life span - Den komplexa patienten

 • 2021-05-20

 • 9 - 16

Denna kursdag är skräddarsydd för specialistläkare, med syftet att diskutera hur olika patienters symptom uttrycks genom livet och hur vi tar hand om dem inom psykiatrin.

Om kursen

Våra hjärnor befinner sig i en ständig utvecklingsfas och beteenden samt fysiologiska markörer ändras under ett dynamiskt livsförlopp. Hur ser utvecklingsvägar ut för olika psykiatriska symptom, finns det några könsskillnader och vad kan skarpa gränser mellan barn-och ungdom samt vuxenpsykiatri ge för konsekvenser?

Kursdagen är den första satsningen i en utbildningsserie som också kommer innefatta kursdagar kring neuropsykiatriska funktionsvariationer och äldrepsykiatri. Som deltagare på den första dagen får du chans att ge förslag kring efterföljande kursdagar

Kursinnehåll

 • Hjärnans funktion ur ett livsloppsperspektiv och ”trait modeller”
 • Trauma och komplex PTSD
 • Trots och antisocialitet
 • EIPS: ungdoms-vuxen och könsperspektiv
 • Vuxen DBT
 • Meet the experts med patientfall: panelsamtal med föreläsarna

Föreläsare

 • Kursansvarig Madeleine Ardbo, överläkare, bitr verksamhetschef BUP
 • Predrag Petrovic, lektor, överläkare, KI
 • Camilla Hallek, överläkare, BUP, DBT-teamet
 • Anna Ohlis, läkare, PhD, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm, Inst för Global Hälsa, KI
 • Sanna Marek, leg psykolog och leg psykoterapeut, DBT-teamet, BUP Stockholm
 • Poa Samuelberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utredare - Barnafrid
 • Jannes Grudin, leg psykolog, programansvarig hälso- och sjukvård - Barnafrid
 • Maria Helander, leg. psykolog, BUP Sollentuna Doktorand på Inst för klinisk neurovetenskap KI
 • Dan Wetterborg, leg psykolog och Med dr, KI Institutionen för klinisk neurovetenskap Liljeholmens DBT-team, Prima Vuxenpsykiatri, 
 • Madeleine Magnusson, leg. psykolog, leg.psykoterapeut och enhetschef på Ångestenheten Psykiatri Nordväst Region Stockholm

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin, Kursformat, Distans