Life span - Den komplexa patienten – tema neuropsykiatri

  • 2021-11-18

  • 9 - 16

Kursen är skräddarsydd för specialistläkare inom BUP och vuxenpsykiatri, med syftet att diskutera hur olika patienters symptom uttrycks genom livet och hur vi tar hand om dem inom psykiatrin.

LIFE SPAN- den komplexa patienten – tema neuropsykiatri utgår inte från en specifik diagnos, utan utifrån komplexitet som kan finnas hos patienter med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning (IF), med exempelvis psykiatrisk samsjuklighet, beteendestörningar, flerfunktionsnedsättning. Utmaningarna märks inte minst vid övergångar, från barn till vuxen och till äldre. Fokus kommer därför att ligga på livsövergångar, utvecklingsperspektiv och utvecklingspsykologi.

Om Lifespan: Våra hjärnor befinner sig i ständig utveckling, beteenden och fysiologiska markörer ändras under ett dynamiskt livsförlopp. Hur ser utvecklingsvägar ut för olika psykiatriska symptom, finns det några könsskillnader och vad kan skarpa gränser mellan barn-och ungdom samt vuxenpsykiatri ge för konsekvenser?

Kursdagen är den andra satsningen i en utbildningsserie som planeras innefatta fler dagar, bl.a. en kring äldrepsykiatri. Som deltagare får du chans att ge förslag kring teman på efterföljande kursdagar.

Sista anmälningsdagen är den 18 oktober

Centrum för psykiatriforskning, Läkare, Termin, Att söka just nu, Kursformat, Distans