Krisintervention vid psykos

  • 2024-03-06

  • 10 - 15

  • Norra stationsgatan 69, plan 6 och digitalt

En utbildning för dig som möter förstagångsinsjuknade i psykos. Kursens mål är att lära ut hur man kan göra en akut situation hanterbar för individen själv och närstående.

Kursbeskrivning  

En krisintervention syftar till att göra en akut situation hanterbar för individen själv och närstående. I denna fortbildningskurs ingår genomgång av manual för Krisintervention med bland annat livslinje, nätverkskarta, att stödja genom samtal, och krisplan. Detta kombineras med återkommande träffar för att dela de erfarenheter man gör i arbetet med krisintervention. 

Kursupplägg  

Deltagarna har en inledande fysisk kursdag på plats för genomgång av manual. Efter det sker handledning vid fyra tillfällen för att dela erfarenheter. 

Målgrupp

Du som anmäler dig möter förstagångsinsjuknade i psykos i vuxenpsykiatrin och har erfarenhet av att leda grupper. 

Föreläsare  

Magnus von Campenhausen, legitimerad psykolog, stiftelsen Manscentrum i Stockholm. 

Plats och tid

6/3 kl. 10.00-15.00, Norra stationsgatan 69, plan 6

8/4 kl. 09.00-13.00, Norra stationsgatan 69, plan 6

3/5 kl. 09.00-11.00, digitalt via Inera

31/5 kl. 09.00-11.00, digitalt via Inera

30/8 kl. 09.00-11.00 (lokal meddelas senare)

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper.  

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift ex moms. Kontakta Utbildningsadministratören för mer info. 

  • Anmälan är bindande. Inhämta därför alltid godkännande från chef innan. 
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista ansökningsdag är 14 feb 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Kurator, Arbetsterapeut, Psykolog, Skötare, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, VT24, Undersköterska