Konsultationspsykiatri i somatiken

 • 2023-04-25

 • 9 - 16

 • Norra stationsgatan 69, plan 6.

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring arbete som konsult i somatiken. Arbetet som psykiatrisk konsult kräver kunskap om hur patientens somatiska sjukdom inverkar på den psykiska hälsan, hur samarbete kan organiseras och reser farmakologiska och juridiska utmaningar.

Kursmål

Målsättningen med utbildningsdagen är att förmedla aktuell kunskap om konsultativa psykiatriska arbetssätt. Det exemplifieras med redogörelser för akutpsykiatrisk konsultation, inklusive tvångsvård i somatiken, över subakuta insatser och planerad samverkan, liaison, till samvård, med-psych-units. Under utbildningsdagen varvar vi föreläsningar med gruppdiskussioner baserade på fall.

Kursinnehåll

 • Konsultationspsykiatriska arbetssätt
 • Etiska och juridiska utmaningar inom somatiken
 • Psykofarmakologisk behandling vid somatisk sjukdom
 • Vård vid f un k tionella neurologiska symtomstörningar
 • Vård vid perinatalpsykiatriska sjukdomar

Föreläsare

 • Lovisa Järnmark chef och överläkare Konsultenheten, PSV
 • Lars Wahlström med dr, överläkare, Konsultenheten, PSV
 • Marie Bendix , med dr, överläkare, Konsultenheten, PSV
 • Myrto Sklivanioti , doktorand, överläkare, Konsultenheten, PSV
 • Malin Ljungdahl , överläkare, leg psykoterapeut, Konsultenheten, PSV
 • Manne Sjöstrand , med dr, överläkare, Konsultenheten, PSV
 • Peter Lindhamre , specialist sjuksköterska, Konsultenheten, PSV

Plats och tid

Tisdag den 25 april 2023, 09.00 -16.00,

Kursen ges på Norra stationsgatan 69, plan 6.

Anmälan

Sista ansökningsdagen är den 28 mar 2023.

30 st lediga platser och det är först till kvarn! Anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega vid förhinder. 

Centrum för psykiatriforskning, Läkare, Att söka just nu