Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin

  • 2022-04-19

  • 0 - 0

Utbildningen är en webbaserad kurs som handlar om svenska lagar och det svenska sjukvårdssystemet. Den vänder sig till utlandsutbildade läkare och läkarstudenter inom psykiatrin i Stockholm.

Kursinnehåll

Du lär dig genom; fem kursmoduler (Lagarna och läkaren, Patienten i vården,
Organisation och ansvar, Försäkringsmedicin och intyg samt Etik och samarbete)
innehållande instuderingsfrågor, självstudier av länkar och slutligen en
examinationsuppgift.
Det blir en bra förberedelse inför arbete i Sverige och efter kursen får du ett diplom på att du genomfört kursen.

Kursansvarig

Ioannis Karachristos, Överläkare Psykiatri Södra Stockholm 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin, Distans