Intygsskrivning för psykiatriker

  • 2022-05-12

  • 9 - 16

  • Norra stationsgatan 69, plan 6

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Kunskapsteamet för Försäkringsmedicin bjuder in till en utbildningsdag om intygsskrivning.

Under dagen belyser vi olika perspektiv på arbetet med bedömning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och hur man kan formulera detta i ett läkarintyg.

Följande föreläsare deltar:
* Representant från Försäkringskassan
* Pål Lindström, företags- och rehabiliteringsläkare
* Christian Oldenburg, PhD, psykolog

Lunch och fika ingår

Seminariet har blivit fullsatt. Om du önskar bli uppsatt på reservlistan så mejla ronny.mattsson@ki.se

Centrum för psykiatriforskning, Psykolog, Klassrum