Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp

  • 2024-09-02

  • 9 - 16

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69.

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i avancerad utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik när den tillämpas inom utbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an handledinguppdrag inom universitet och högskola. Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som ska utföra klinisk handledning i samband med utbildning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda personer som går utbildning till psykolog och /eller psykoterapeut. Kursen förmedlar färdigheter och förmågor i att skapa goda handledningssituationer i samband med utbildningshandledning. Deltagarna förväntas ha uppdrag inom högre utbildning för kliniskt verksamma personer som utbildas inom psykologisk-och psykoterapeutisk behandling. En viktig del av kursen är handledning på handledning där egna handledningsuppdrag utgör underlag för lärandet. Kursen bygger på deltagarnas aktivitet med fokus på praktiska övningaroch studentaktivt lärande. Det teoretiska innehållet kommer deltagarna att tillgodogöra sig via självstudier, webbaserade uppgifter och viss undervisning via föreläsningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter som i sin yrkesverksamhet kommer att handleda på kliniska kurser i psykologi och psykoterapi. Kursen är en fördjupande fortsättning på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp.

Kursens mål

• Att på ett professionellt sätt kunna bedriva klinisk handledning inom ramen för högre utbildning.
• Att utvecklas i sin roll som klinisk handledare med särskilt fokus på bedömning av psykoterapeutiska färdigheter i utbildningssammanhang.
• Att utveckla ett förhållningssätt som skapar gynnsamma inlärningssituationer i samband med utbildningshandledning.
• Att ge färdigheter i högskolepedagogik för att kunna handleda i psykoterapi på olika utbildningsnivåer.

Behörighet

Som behörighet krävs legitimation som psykoterapeut och minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Kursen Handledning i klinisk psykologi, 15 hp eller motsvarande är också ett krav.

Kursupplägg

Utbildningen inleds med webbaserad undervisning och studievägledning kring vilken typ av uppdrag som är lämpliga för kursen. Då kursen bygger på att deltagarna ska utveckla färdigheter i att handleda, ska de ha egna handledningsuppdrag som pågår under kursens gång. Den lärarledda undervisningen sker ca varannan vecka under kursperioden. Deltagarna får möjlighet att i handledning diskutera sina handledningsuppdrag och öva i grupper om ca fyra deltagare och en erfaren handledare. Stort fokus läggs på studentaktivt lärande och praktisk tillämpning. Kursen innehåller ca 14 undervisningsdagar och handledning på handledning sker på undervisningsdagarna Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård, legitimerad psykolog, legitimerade psykoterapeut och utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

En av två påbyggnadskurser

Denna påbyggnadskurs ger deltagarna kompetens att ta sig an kliniska handledningsuppdrag i utbildningssammanhang, tex inom universitet och högskola. Med påbyggnad av ytterligare en handledarutbildningskurs: Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, får deltagarna en gedigen handledar-och lärarutbildning.

Tid och plats

Information om kursdatum hösten 2024 kommer inom kort.

Undervisningen sker på Kompetenscentrum för psykoterapi, Norra Stationsgatan 69, Stockholm. 

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Region Stockholm. 

Anmälan och avgift

Sista anmälningsdatum: 

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Om du har frågor angående detta, eller om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Nikolaj Jacobsen på e-post: nikolaj.jacobsen@ki.se

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården. 

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en komplett meritportfölj. Ifylld meritportfölj skickar du tillsammans med de handlingar du vill åberopa i ett (1) dokument till lina.collsioo@ki.se

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykoterapeut, Att söka just nu, HT24, Vuxna