Grundutbildning om ätstörningar (digital utbildning + seminarium)

  • 2023-03-23

  • 8.30 - 11.30

  • Sachsgatan 10A

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Öka din kunskap om ätstörningar! Utbildningen vänder sig till dig inom öppenvård och mellanvård på BUP. Den består av en digital grundkurs om ätstörningar och det praktiska seminariet som erbjuder möjlighet till frågor, diskussioner, praktiska aspekter av bedömning och behandling.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar:

  • Digital grundkurs om ätstörningar (som består av ett antal filmer på Insidan, ca 2h sammanlagt).

Kursen omfattar kunskaper om diagnos, förekomst, processkarta, principer kring behandling, perspektiv från heldygnsvården, mm.

  • Praktiskt seminarium under en halvdag med Maja Molin som lyfter viktiga delar av praktiskt arbete med ätstörningar. Du anmäler dig till via anmälningslänken nedan. 

Du får möjlighet att ta del av aspekter som är extra viktiga vid arbete med ätstörningar. Maila gärna dina frågor, reflektioner samt önskemål på vad du tycker är viktigt att diskutera under seminariet till Maja Molin, maja.molin@regionstockholm.se

Maja Molin leder seminariet och tillsammans diskuterar kursdeltagarna de frågor som uppkommit under den digitala grundkursen samt de frågor som generellt finns kring patienter med ätstörningsproblematik.

Förkunskapskrav

För att delta i seminariet behöver du först ha gått grundutbildningen i ätstörningar som ligger på Insidan.

Utbildningen har olika kapitel och tar ca 2h att gå igenom, du behöver inte gå hela utbildningen på en och samma gång. När du gått utbildningen kan du anmäla dig till seminariet.

Kursledare

Maja Molin är psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet av ätstörningsbehandling. Maja arbetar aktivt inom BUP Stockholm
med metodutveckling kring bedömning och behandling av ätstörningar sedan 2010. Hon har varit projektledare för kapitel om ätstörningar i BUPs riktlinjebok. I dagsläget är Maja processägare för processkartan ätstörningar. Utöver detta har Maja deltagit i flera forskningsprojekt om ätstörningar och jobbat på Kunskapscentrum för ätstörningar. Maja är också vice ordförande i riksföreningen mot ätstörningar ”Frisk och Fri”.

Anmälan

Anmäl dig här senast 2 mars.

OBS! om du inte tillhör BUP är sista anmälningsdatum den 23 februari
och du får delta i mån av plats.

Det finns 15 platser. 

 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Kurator, Psykolog, Sjuksköterska, Att söka just nu