Försäkringsmedicin för enhetschefer och det försäkringsmedicinska teamet

  • 2022-05-20

  • 9 - 12

  • Norra Stationsgatan 6, plan 6,

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Kunskapsteamet för Försäkringsmedicin välkomnar till en halvdag för enhetschefer, läkare, rehabkoordinatorer och annan vårdpersonal som är involverad i det försäkringsmedicinska arbetet på mottagningen.

Kursinnehåll

Under dagen presenterar vi grunderna i Försäkringskassans regelverk och informerar om Rehabstödet och dess funktioner. Vi ger förslag på rutiner för arbetet med sjukskrivna patienter samt utbyter tankar och erfarenheter med varandra om det försäkringsmedicinska arbetet inom psykiatrin.

Begränsat antal platser, först till kvarn. Fika ingår.

Sisita anmälningsdag 11 maj

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Termin, Att söka just nu, Klassrum, Vuxna