Fördjupningskurs för lärare i Motivational Interviewing/MI

  • 2021-01-01

  • 9 - 16

Kursen riktar sig till dig som är lärare/tränare/handledare i (”motivational interviewing”, MI). Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt kunskap i handledning baserad på kodning av MI enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och kodning av förändringstal enligt Client Language Assessment of Motivational Interviewing (CLAMI). Kodningskunskap är en hjälp i att underlätta MI-lärande. Kursens lärare hämtas från Europas första reguljära kodningslabb i MI (MIQA-gruppen).

Kursens mål

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren ha:

  • Goda kunskaper om forskning som har relevans för MI samt för lärande av MI.
  • Kunskaper för att bedöma integritet i MI enligt MITI samt
  • Kunskap för att bedöma klientens tal enligt CLAMI
  • Förmåga att kunna initiera och förstärka MI-studentens lärande.

Kursupplägg

Kursen ges 2 + 2 + 2 heldagar under en 3-månadersperiod och avslutas med en hemskrivning under en 4:e månad.

Lärare/Examinator

Helena Lindqvist, med. dr, Kompetencentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning

Lärare på kursen arbetar som expertkodare på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Ur kursinnehållet

  • Föreläsning om forskning om MI, om lärande av MI samt om kvalitetssäkringssystem.
  • Demonstrationer och övningar i att bedöma MI enligt MITI
  • Demonstrationer och övningar i att bedöma klienttal enligt CLAMI
  • Träning i att bedöma samtal samt i att återkoppla och handleda.

Kursdeltagaren ska spela in två klientsessioner om minst 20 minuter där 10 minuter transkriberas. Det första samtalet (med transkription) ska finnas tillgängligt inför första kurstillfället och det andra vid kurstillfälle 3.

Momenten kräver att kursdeltagarna har personer att samtalsöva med.

Behörighet

Kursen förutsätter grundläggande utbildning i MI. 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Termin