Fördjupningsdag i Försäkringsmedicin

  • 2021-01-01

  • 9 - 16

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en fördjupningsdag i försäkringsmedicin.

Kursinformation

Detta är ett fortsättningsseminarium för dig som är läkare och som har grundläggande kunskaper i Försäkringsmedicin (exempelvis genomgått någon av våra grundutbildningar under 2019) och vill fördjupa dina kunskaper. Under dagen kommer det finnas möjlighet att diskutera egna fall så skicka gärna in en kort fallbeskrivning (max en halv A4, avidentifierad) senast den 22 januari.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Läkare