Fördjupad bedömning av PTSD

  • 2024-03-04

  • 9 - 12

  • Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med utökade utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD enligt DSM-5. En fördjupad bedömning av PTSD med hjälp av Clinician administred PTSD scale for DSM 5 (CAPS 5).

Kursinnehåll och format

Metodiken under kursen baseras både på webbaserat lärande, föreläsning, rollspel, samt egen träning i din kliniska vardag avseende bedömning med uppföljande handledningstillfälle.

Varje delmoment ges med en föreläsningsdag samt ett uppföljande handledningstillfälle.

Föreläsare

Kristina Bondjers, PhD och legitimerad psykolog, arbetar för närvarande som forskare vid Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo
som lärare vid Uppsala universitet.

För närvarande fokuserar hennes forskning på den psykologiska hälsan hos hälso och sjukvårdspersonal under COVID 19-pandemin och på utveckling och utvärdering av psykometriska bedömningsinstrum ent för stress och traumarelaterad psykisk ohälsa.

Hon har mer än 8 års erfarenhet av att genomföra utbildningar med kliniskt verksam personal samt studenter i hälso- och sjukvård om strukturerad bedömning av stress och trauma relaterade störningar.

Dag och tid

Föreläsning 1: 4 mars 9-12
Föreläsning 2: 7 mars 9-12
Föreläsning 3: 11 mars 9-12.

+ 2 timmar grupphandledning i april.
Mer info kommer om detta när du är antagen.

Kursen ges digitalt via plattformen Zoom

Anmälan och avgift

Kursen är avgiftsfri för SLSO-anställda och anställda inom enheter upphandlade av Region Stockholm samt anställda i Region Gotland inom psykiatri.

I mån av plats gäller ovanstående även för anställda inom primärvården. 

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift 4500 kr ex moms. 

  • Anmälan är bindande. Inhämta därför alltid godkännande från chef innan. 
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista ansökningsdag är 5 feb 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans